Jak nasz mózg przetwarza czas?
Projekt naukowy dotyczący różnic indywidualnch w przeżywaniu czasu

Projekt "Różnice indywidualne w subiektywnym przeżywaniu czasu"


Celem projektu jest poznanie neuropsychologicznych i neurobiologicznych mechanizmów leżących u podłoża subiektywnego przeżywania czasu przez umysł człowieka.Podstawowe pytanie, na które poszukujemy odpowiedzi w projekcie, brzmi: „w jaki sposób i gdzie w naszych mózgach przetwarzany jest czas?”
Zasadnicze badanie składa się z dwóch części. Za każdą z nich przewidziane jest osobne honorarium: 300 zł za udział w części I, 350 zł za udział w części II. Do części II zaproszone zostaną niektóre osoby.
Badanie odbywa się w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego, ul. Pasteura 3, Warszawa.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Elżbieta Szeląg


Na czym polega część I?

Uczestnictwo w części I obejmuje 2 spotkania, każde trwające ok. 2 godzin. W ich trakcie zostaną wykonane testy mierzące sprawność wybranych procesów poznawczych. W tym celu prezentowane będą na ekranie monitora lub poprzez słuchawki różne bodźce, na które należy zareagować wg instrukcji podanej przez prowadzącego badanie.

Po wykonaniu części I niektórzy uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w części II. Kwalifikacja do części II nastąpi na podstawie analizy wyników uczestników wykonanej przez nas. Należy podkreślić, że nie chodzi tu o dobre lub złe wyniki w klasycznym rozumieniu, ale o szczególną ich konfigurację ważną dla celów naukowych projektu i uzasadniającą dalsze testowanie.

Na czym polega część II?

Część II ma na celu poznanie neuronalnych korelatów dynamiki czasowego opracowywania informacji. W tym celu uczestnicy zaproszeni zostaną na 2 spotkania (każde trwające ok. 2 godzin), w trakcie których wykonane zostanie badanie elektrofizjologiczne (EEG) i badanie neuroobrazowe w skanerze rezonansu magnetycznego (fMRI).

Na czym polega badanie elektrofizjologiczne?
Badanie jest całkowicie bezbolesne i bezpieczne. Wykonanie badania wymaga założenia na głowę odpowiedniego czepka wraz z elektrodami oraz nałożenia żelu, po którym zalecane jest umycie głowy (można wykonać na miejscu).
Podczas badania uczestnicy będą słuchać przez słuchawki dźwięków, na które należy odpowiednio reagować wg udzielonej instrukcji. W trakcie badania będzie prezentowany film obyczajowy.

Na czym polega badanie neuroobrazowe?
Badanie jest również całkowicie bezpieczne i bezbolesne. Uczestnik leży wygodnie we wnętrzu skanera rezonansu magnetycznego. Podczas badania prezentujemy przez słuchawki dźwięki, na które należy zareagować, naciskając na przycisk.

Projekt jest finansowany przezLogo Narodowego Centrum NaukiW ramach konkursu OPUS 15, numer umowy: UMO-2018/29/B/HS6/02038 (2019-2022)

Więcej informacji i streszczenie projektu znajdą Państwo na stronie Narodowego Centrum Nauki.


ZESPÓŁ

Profesor Szeląg

prof. dr hab. Elżbieta Szeląg

Kierownik Projektu
Instytut Nenckiego PAN
e-mail: e.szelag@nencki.edu.pl
Strona o mnie

Krystecka

mgr Klaudia Krystecka

Doktorantka
e-mail: k.krystecka@nencki.edu.pl
pokój: 112, 113a, 7, 8
telefon (+48 22) 5892280

Mleczko

mgr Magdalena Stańczyk

Doktorantka
e-mail: m.mleczko@nencki.edu.pl
pokój: 112, 113a, 7, 8
telefon (+48 22) 5892280

Szymaszek

dr hab. Aneta Szymaszek

Wykonawca
Instytut Nenckiego PAN
e-mail: a.szymaszek@nencki.edu.pl

Bombinska

mgr inż. Anna Bombińska

Wykonawca
Instytut Nenckiego PAN
e-mail: a.bombinska@nencki.edu.pl

Aktualności


Rekrutacja do projektu zakończyła się. Obecnie zapraszamy wybrane osoby do udziału w II części projektu.

28 stycznia 2022
Nasza druga praca opublikowana w 2022 roku, to publikacja w Nature - Scientific Reports!
Dotyka kwestii zmian związanych z wiekiem na wkład efektywności przetwarzania informacji na poziomie milisekund w zdolność planowania i rozwiązywania problemów. Zachęcamy do lektury! Bardzo gratulujemy Autorom!
Link do artykułu Jablonska, K., Stanczyk, M., Piotrowska, M., Szymaszek, A. , Lukomska, B. , Bednarek, H. & Szelag, E. (2022). Age as a moderator of the relationship between planning and temporal information processing. Scientific Reports, 12, 1548.

12 stycznia 2022
Rok 2022 zaczeliśmy publikacją w Frontiers in Neuroscience. Celem opisywanego w artykule badania, w którym wzięły udział 81 młode osoby, była weryfikacja związku pomiędzy dwoma czasowymi domenami przetwarzania informacji. Przeprowadzone badania wykazały, że osoby charakteryzujące się sprawniejszym przetwarzaniem informacji na poziomie milisekund, charakteryzują się także efektywniejszą integracją informacji na poziomie kilku sekund, co świadczy o bliskim związku pomiędzy tymi dwoma domenami. Zapraszamy do lektury i gratulujemy Autorom.
Link do artykułu Szelag, E., Stańczyk, M., & Szymaszek, A. (2022). Sub- and supra-second timing in auditory perception: evidence for cross-domain relationships. Frontiers in Neuroscience, 15, 812533.


KONTAKT

PRACOWNIA NEUROPSYCHOLOGII
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
Polska Akademia Nauk
ul. L. Pasteura 3, 02-093 Warszawa
e-mail: badanie.czas@nencki.edu.pl
telefon (+48 22) 5892279
www.neuropsychologia.nencki.edu.pl