O PROJEKCIE

"Różnice indywidualne w subiektywnym przeżywaniu czasu"

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Kierownik projektu: prof. dr hab. Elżbieta Szeląg


Celem projektu jest poznanie neuropsychologicznych i neurobiologicznych mechanizmów leżących u podłoża subiektywnego przeżywania czasu przez umysł człowieka.

Podstawowe pytanie, na które poszukujemy odpowiedzi w projekcie, brzmi: „w jaki sposób i gdzie w naszych mózgach przetwarzany jest czas?”


Zasadnicze badanie składa się z dwóch części. Za każdą z nich przewidziane jest osobne honorarium: 300 zł za udział w części I, 350 zł za udział w części II. Do części II zaproszone zostaną niektóre osoby.

Badanie odbywa się w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego, ul. Pasteura 3, Warszawa.


POZNAJ SZCZEGÓŁY NASZEGO PROJEKTU!

Na czym polega część I?

Uczestnictwo w części I obejmuje 2 spotkania, każde trwające ok. 2 godzin. W ich trakcie zostaną wykonane testy mierzące sprawność wybranych procesów poznawczych. W tym celu prezentowane będą na ekranie monitora lub poprzez słuchawki różne bodźce, na które należy zareagować wg instrukcji podanej przez prowadzącego badanie.

Po wykonaniu części I niektórzy uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w części II. Kwalifikacja do części II nastąpi na podstawie analizy wyników uczestników wykonanej przez nas. Należy podkreślić, że nie chodzi tu o dobre lub złe wyniki w klasycznym rozumieniu, ale o szczególną ich konfigurację ważną dla celów naukowych projektu i uzasadniającą dalsze testowanie.

Na czym polega część II?

Część II ma na celu poznanie neuronalnych korelatów dynamiki czasowego opracowywania informacji. W tym celu uczestnicy zaproszeni zostaną na 2 spotkania (każde trwające ok. 2 godzin), w trakcie których wykonane zostanie badanie elektrofizjologiczne (EEG) i badanie neuroobrazowe w skanerze rezonansu magnetycznego (fMRI).

Na czym polega badanie elektrofizjologiczne?

Badanie jest całkowicie bezbolesne i bezpieczne. Wykonanie badania wymaga założenia na głowę odpowiedniego czepka wraz z elektrodami oraz nałożenia żelu, po którym zalecane jest umycie głowy (można wykonać na miejscu).

Podczas badania uczestnicy będą słuchać przez słuchawki dźwięków, na które należy odpowiednio reagować wg udzielonej instrukcji. W trakcie badania będzie prezentowany film obyczajowy.

Na czym polega badanie neuroobrazowe?

Badanie jest również całkowicie bezpieczne i bezbolesne. Uczestnik leży wygodnie we wnętrzu skanera rezonansu magnetycznego. Podczas badania prezentujemy przez słuchawki dźwięki, na które należy zareagować, naciskając na przycisk.

JEŚLI CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W NASZYM PROJEKCIE, ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAKŁADKĄ REKRUTACJA DO PROJEKTU!